Content
Valitse kieli
Up to date on: 5.11.2007
Provided by: Finland Board of Patents

Tutkimustuloksien myötä löytyvien uusien ratkaisujen kaupallistaminen tulee olemaan korkeakouluissa uuden keksintölain myötä keskeinen kysymys. Liiketoimintaosaamisen ja kaupallistamisvalmiuksien kehittäminen tutkimusyhteisöissä tulee yhä useammin olemaan kiinteä osa tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallistamisprosessia. Teknologiansiirtoon tarvitaan yhä ammattimaisempia toimintamalleja, lisensioinnin merkitys osana kaupallistamisprosessia korostuu yhä enemmän.

Keskeisenä osana tätä ammattimaisuutta on  immateriaalijärjestelmän palvelujen sovittaminen osaksi tutkimustoimintaa, jolloin luodaan edellytykset tutkimustulosten kaupallistamisprosessin menetykselliselle läpiviennille. Tutkimustulosten suunnitelmallinen ja oikea-aikainen suojaus muodostaa pohjan onnistuneelle kaupallistamisprosessille

Innovaatioystävällinen ympäristö on tutkimusta ja tuotekehitystä kannustava, ja henkisen pääoman järjestelmä (immateriaalijärjestelmä) muodostaa suuren osan toimintaympäristön innovaatioystävällisyydestä. Kaupallistamisessa on käytettävissä todella järeitä kilpailukeinoja tuotekehityksensä ja markkinointinsa tueksi. Henkisen omaisuuden suojajärjestelmä, eli

 • liikesalaisuus,
 • tekijänoikeudet,
 • toiminimi
 • tavaramerkki- ja mallioikeus,
 • hyödyllisyysmalli ja patentti

muodostavat järjestelmän, jonka myötä kaupallistamisen ja yrittäjyyden riskejä voidaan merkittävästi pienentää.

Eri ajanjaksoille ulottuvien yksinoikeuksien lisäksi järjestelmä tarjoaa huikean näkökulman tutkimukseen ja kehitykseen tietolähteenä.

Tutkimukseen ja kehitykseen käytetystä panoksesta jopa 30 – 50 % on huonosti sijoitettua, tutkitaan ja kehitetään uudelleen jo olemassa olevia ja dokumentoituja ratkaisuja. Patentti-informaation avulla tätä päällekkäisyyttä voidaan merkittävästi vähentää.

Patentti-informaatio tutkimuksen ja tuotekehityksen tietolähteenä on vielä varsin tuntematon ja niukasti hyödynnetty nykyisten tietolähteiden ja tiedonhankintatapojen joukossa. Se on kuitenkin sisällöltään, ajantasaisuudeltaan ja rakenteeltaan ylivoimainen verrattuna muihin ulkoisiin tietolähteisiin.

Tietolähde sisältää n. 60 miljoonaa yksityiskohtaista kuvausta teknisistä ratkaisuista kaikilta tekniikan alueilta kaikkialta maailmasta. Kaikki teknis-taloudellisesti merkittävät ratkaisut on pyritty saamanaan yksinoikeuden suojaan ja löytyvät siis patenttijulkaisuista. Nykyisellään tietojen saatavuus on myös kohtuullista, koko kasvava tietomäärä on kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa, ja saatavissa mm. internetin kautta sekä ilmaispalveluna, että hakupalveluilla jalostettuna, maksullisena palveluna.

Tutkimushankkeen alkuvaiheen selvityksissä on tärkeää sisällyttää patentti-informaatio yhdeksi hankkeen tietolähteeksi. Jopa 80 % kaikesta maailman teknisestä tiedosta ei tule julkiseksi missään muussa tietolähteessä.

Toimiakseen markkinatalousjärjestelmä tarvitsee jonkin välineen, jonka avulla tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan tehtävät investoinnit on mahdollista saada kannattaviksi ja markkinointiponnistelut erottuvammiksi. Immateriaalijärjestelmä toimii juuri näin, se antaa kehittäjälle yksinoikeuksia kaupallistamiseen määräajaksi.  Järjestelmä kannustaa ja palkitsee, edistää innovatiivisuutta sekä ajaa yhteistä etua tuomalla samalla teknologian tulokset jo varhaisessa vaiheessa kaikkien saataville maailmanlaajuisesti.

Immateriaalijärjestelmä kokonaisuudessaan tarjoaa tutkimukselle sekä suojajärjestelmän että tietolähteen, jonka avulla tutkija voi

 • kohdentaa tutkimus- ja kehityspanoksensa paremmin välttämällä pyörän keksimisen uudelleen
 • löytää hyviä teknisiä ratkaisuja ja menetelmiä kaikilta tekniikan alueilta
 • nopeuttaa tutkimus ja kehitysprosessiaan
 • saada suojan tutkimus- ja kehityspanokselleen
 • vähentää rahoittajan riskiä
 • saada tietoa kilpailutilanteesta
 • löytää lisensiointimahdollisuuksia tai yhteistyökumppaneita
 • välttää toisten oikeuksien loukkauksia

Haasteen kansalliselle kilpailukyvyllemme muodostaa se, kuinka hyvin eri osapuolet ja toimijat innovaatiojärjestelmässä onnistuvat laajentamaan järjestelmän hyväksikäyttöä lisäämällä tietoisuutta ja parantamalla henkisen pääoman suojajärjestelmän ja tietovarantojen käyttöä edistäviä palveluja.

Oman osansa haasteesta saavat myös tutkijat ja tutkimusryhmät, joille osaamisen ja tiedon tehokas hallinta ja suojaus edellyttää myös tietämyksen lisäämistä sekä työtapojen ja hyvien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa yliopistoissa.

 

Mika Waris
markkinointijohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus